Sanační omítkové systémy

Vlhkost zdiva v oblasti suterénu a přízemí je častým problémem starších budov. Při jejich renovaci jsou sanační omítkové systémy nezbytností. Omítkové sanace mohou fungovat samostatně nebo se ve složitějších případech dále kombinují s dalšímy systémy sanací zdiva dle konkrétní situace.
Návrhu sanačního systému je třeba věnovat náležitou odbornost a péči, aby byla zajištěna jeho funkčnost a co nejdelší životnost.

Komponenty omítkových sanačních systémů:

  BAYOSAN sanační systém                                              BAUMIT sanační systém

Funkce sanačního omítkového systému

Fasády tvoří optické vzezření budov. Jejich pozitivní vyznění pak vychází z návrhu architekta a ze skladby různých stavebních materiálu.
Problém
V mnoha městech a obcích jsou budovy, jejichž fasáda se již začíná rozpadat. Problémem jsou objevující se krystalky solí, které poškozují zdivo, omítky a nátěry a negativně se tak projevují na celkovém vzhledu stavby.
     • zemní vlhkost má přístup k základům                                        
     • horizontální izolace chybí nebo je nedostatečná
     • vlhkost a vodorozpustnost soli vzlínají do zdiva
     • omítka a nátěr je poškozen vlhkostí a krystalizací soli
     • zdivo je poškozeno vlhkostí a krystalizací solí

Škody vznikají ve stavebnictví často vlivem zvlhnutí zdiva, kdy poškozenou izolací nebo chybnou konstrukcí vniká do zdiva voda. Velmi často dochází k rozpouštění solí, které potom zdivem prosakují a poškozují je. Po nasycení roztoku dochází ke krystalizaci, kterou provázejí velké tlaky a změny objemů, které zdivo doslova trhají. Mimoto jsou soli často hygroskopické, tzn. že do sebe absorbují vodu ze vzduchu, čimž dochází k dalšímu zamokření zdiva. V případě použití tradiční omítky u takového zdiva dochází ke krystalizaci solí v povrchových vrstvách omítky. V postupujícím procesu rozpadu (trhliny, odprýskávání, výkvěty) dochází nejen k podstatnému porušení tepelné izolace, ale nakonec může dojít k úplné degradaci zdiva.

Řešení
Pro sanaci zdiva napadeného vlhkostí a solemi uvnitř i vně budovy je zapotřebí vypracovat sanační koncept jak zabránit dalšímu nekontrolovanému vnikání vody a vlhkosti do zdiva a pak použít speciální systém sanačních omítek.
     • je proveden sanační omítkový systém                                         
     • lehké a rychlé odpařování vlhkosti díky porézní struktuře
     • hranice vlhkosti se snižuje
     • soli krystalizují bez škodlivých účinků v pórech omítky
     • nátěr a omítka zůstávají suché a bez poruch

Princip působení systému sanačních omítek spočívá v jejich následujících vlastnostech:

 • vysoká pórovitost,
  která se vyznačuje vysokým podílem velkých pórů, zabraňujících kapilární vodivost a umožňujících uložení vykrystalizovaných solí, a to při prokázané rezistenci vůči solím.
 • silná pórově hydrofobizační úprava
  sanačních omítek, která urychluje"odpařování" vlhkosti a zabraňuje přístupu dodatečné vlhkosti zvenku
 • vysoké hodnoty difuze,
  které umožnují vysušení zdiva na povrchu
Další informace můžete nalézt v článku: Problémy suterénů a přízemí starších staveb - vlhkost zdiva
Mapa webu  |  Administrováno CMS systémem společnosti NETservis s.r.o.