MicroInject-Systém

Systém infúzních clon - MicroInject systém: Vysoce účinná vodorovná izolace proti vzlínající vlhkosti

U starších staveb bez funkční vodorovné izolace dochází často k výraznému vlhnutí zdiva vlivem vzlínající vlhkosti. Pro odstranění příčiny pronikání vlhkosti nabízí Bayosan systém infúzních clon. MicroInject systém zajistí proniknutí infúzní emulze do struktury zdiva v jeho průžezu a tím vytvoření vodorovné nepropustné vrstvy. Microinject systém navíc nevytváří žádné další krystalické soli ve zdivu.

Komponenty systému

MicroInject - koncentrát MI 01 E  vytváří po smísení s vodou hotovou silikonovou mikroemulzi, účinnou i při vysokém stupni zavlhčení zdiva. Dá se použít jak pro tlakovou, tak pro beztlakovou infúzní clonu

MicroInject - aktivátor MI 01 A  urychluje účinek silikonové mikroemulze v případě jejího použití v málo alkalickém prostředí, nebo v případě velmi vysokého stupně vlhkosti zdiva. Nevytváří žádné krystalické soli.

Injektážní malta MicroInject MI 01 B  vyplní předem příliš zvětralé zdivo s mnoha dutinami. Používá se tlakovým způsobem.

Možnosti aplikace

Beztlaková infúze

Nejjednodušší postup je vhodný především u nižších hodnot vlhkosti. Silikonová emulze MI 01 E je napuštěna ze zásobníků přímo do vyvrtaných otvorů ve stěně. Výhodou je možnost zjištění rychlosti vyplnění pórů ve zdivu, které odpovídá ubývání emulze v nádobkách. Účinnost silikonové emulze je možno následně urychlit pomocí aktivátoru MI 01 A.

Vícestupňová tlaková clona

Použití tlakového systému Bayosan MicroInject doporučujeme zejména při vysokém stupni vlhkosti zdiva.

Systém MicroInject vždy jen v kombinaci se sanačním omítkovým systémem Baumit-Bayosan. Pro úspěšnou sanaci zdiva doporučujeme vždy použití sanačního omítkového systému Bayosan dle WTA 2-2-91. Jen tak je možno zaručit kvalitní povrch omítek bez poruch vlivem zbytkové vlhkosti a solí ve zdivu.

Další informace můžete nalézt v článku: Problémy suterénů a přízemí starších staveb - vlhkost zdiva
Mapa webu  |  Administrováno CMS systémem společnosti NETservis s.r.o.